خانه» عملگر » عملگرها Actuators

عملگرها Actuators

در شیرهای دستی(Manually operated) اپراتورها و پرسنل حاضر در کارگاه انرژی لازم برای باز کردن، بستن یا تغییر حالت شیر را تامین می کنند، به دلیلی ممکن است نتوان از روش دستی برای کنترل شیرهای صنعتی استفاده کرد، حال باید برای کنترل و تحریک شیرها یک روش مکانیزه به کاربرده شود.برای مکانیزه کردن یک شیر باید یک قطعه اضافی که عملگر نامیده می شود بر روی شیر نصب کرد
دلایل استفاده از عملگر در یک شیر عبارتند از:
• روش کنترل در فرایند تولید
• قابلیت دسترسی به شیر و یا لزوم کنترل آن از راه دور
• نیاز به قطع عملگر سیستم در موارد اضطراری از یک محل امن
• گشتاور زیاد مورد نیاز برای باز کردن یا بستن شیر و
• مسایل ایمنی
انواع عملگرها
روش تحریک یک شیر ممکن است یکی از انواع ذکر شده ذیل باشد:

  1. خطی (linear)
  2. دورانی با زاویه محدود(Part-turn)
  3. دورانی پیوسته(Multi-turn)
    نوع سیستم تحریک شیر یا انرژی تحریک ممکن است به صورتهای زیر باشد:
    1- الکتریکی 2-نیوماتیکی 3-هیدرولیکی

-Electric Actuators عملگرهای برقی

Pneumatic actuators عملگرهای نیوماتیک

Hydraulic actuators عملگرهای هیدرولیک

Electrohydraulic actuators عملگرهای الکتروهیدرولیک

Gas over Oil Actuators

Gear Boxes گیربکس ها

Nuclear power unit actuators

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن