خانه» عملگرهای هیدرولیک Hydraulic Actuator

عملگرهای هیدرولیک Hydraulic Actuator

عملگرهای هیدرولیکی(Hydraulic actuators)
عملگرهای هیدرولیکی می توانند گشتاورهای خیلی زیادی ایجاد کنند و به همین دلیل برای به گردش درآوردن شیرهای صنعتی بزرگ مناسب هستند.ثبات وضعیتی این عملگرها عالی است زیرا در مواردی که نتوان در آنها از سیال هیدرولیکی یا الکتریکی یا استفاده کرد، می توان به خوبی، عملگرهای هیدرولیکی را به کار گرفت.

مزایا

 1. امکان ایجاد نیروهای بالاتر،
 2. فشار هیدرولیکی را می توان ذخیره کرد و
 3. پوشش دادن و عایق کاری آنها کم هزینه است.
  معایب
 4. انرژی جنبشی عملگرهای هیدرولیکی کم است
 5. ایجاد یک شبکه لوله کشی هیدرولیکی برای تامین فشارتعداد زیادی عملگر، اقتصادی نیست،
 6. در لوله های طویل حامل سیال هیدرولیک ،افت قابل توجهی در فشار به وجود میآید که ممکن است انرژی کافی در عملگرها تولید نکند و
 7. سیال انبساط گرمایی بالایی دارد و باید سیستم هیدرولیک را در برابر آتش و حرارت های بالا حفظ کرد.
  عملگرهای هیدرولیکی و الکتریکی دارای ساختارصلب، عملکردی مطمئن و دارای کورس حرکتی دقیق هستند. اغلب این عملگرها بخوبی نسبت به فضای خارج آب بندی شده و می توان از آنها با اطمینان در محیطهای مرطوب استفاده کرد.البته این عملگرها گران قیمت هستند و احتیاج به مراقبتهای بیشتری به هنگام کار دارند

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن