خانه» عملگرهای برقی Electrical Actuators

عملگرهای برقی Electrical Actuators

MULTI TURN TYPE: AVA01 ~ AVA10 suitable for Globe valves, Gate valves, sluice valves, penstock and some dampers. AVA01 ~ AVA10 combined with BA bevel gearbox max can reach 100,000Nm. AVA01 ~ AVA10 combined with ZJ worm gearbox for large torque ball valves, butterfly valves and dampers,max can…..

عملگرهای تمام گرد یا چند دور مناسب برای شیرآلات گلاب ، گیت ، اسلایس ، پنستاک ،دمپر ولو ها و… که به همراه گیربکس خود می تواند تا 100 هزار نیوتن متر توان حرکتی ایجاد نماید

Linear Actuator AVAMD01 ~ AVAMD05 are suitable for control valves, such as Globe valves. Linear Actuator AVAMD01 ~AVAMD05 modulating thrust range is from (8.1KN-45.5KN) ·Voltage Supply: 110Vac ~ 660Vac, 50Hz/60Hz, single or three phase. ·Enclosure Protection: IP68,…

عملگر خطی برای شیرهای کنترل، مانند شیرهای Globe مناسب است. محدوده محرک از (8.1KN-45.5KN) است. منبع تغذیه: 110 وات ~ 660 وات، 50Hz / 60Hz، تک یا سه فاز و IP68

Quarter turn Actuator AVAT/AVATM01 – AVATM06 are installed on the automation of ball valves and butterfly valves. Quarter turn Actuator AVAT/AVATM01 – AVATM06 can be combined with lever if it is required. Quarter turn Actuator AVAT01 – AVAT06 torque range is from 125Nm to 2000Nm (90ft-lbf to……

عملگرهای ربع گرد یا 90 درجه به صورت خودکار بر روی دریچه های توپی و دریچه های پروانه ای نصب می شود. این عملگرها می توانند همراه با اهرم در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند با محدوده گشتاور از 125Nm تا 2000Nm

این عملگرها به نوبه خود می توانند برای شیرهای سوپاپی و دریچه های پروانه ای مناسب باشند و می توان در صورت لزوم آنها را با اهرم ترکیب کرد

. محدوده گشتاور از 50Nm تا 500Nm

Quarter turn Actuator AVAR/AVARM5 ~ AVAR/AVARM100 are suitable for ball valves and butterfly valves. Quarter turn Actuator AVAR/AVARM5 ~ AVAR/AVARM100 can be combined with lever if it is required.. Quarter turn Actuator AVAR5 ~ AVAR100 torque range is from 50Nm to 500Nm (40ft-lbf to 370ft-lbf)……

Our spring return actuator integrated spring driven pinion and rack mechanism to provide torque ranges from 50Nm to 260Nm.When power is supplied, the spring mechanism is compressed to store energy for movement. Once the power is lost, actuator will be driven to fail safe position (either Fail……

spring return actuator یک چرخ دنده ی متحرک

Battery backup fail safe actuator equipped with lithium battery, when power lost, actuator will auto move to set fail close or open open position, the battery can support 5 times open/close stroke, when power reconnected, battery will charge by itself,no need to replace battery. Actuator torque……

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن